บ้านนนิภา แม่โจ้

Concept

แนวคิดการออกแบบ

House concept design

ท่ามกลางรสนิยมและความเชื่อที่แตกต่าง สไตล์ของอิงลิชคันทรีนี้เริ่มปรากฏชัดเจนในช่วงศตวรรษที่ 19 ในประเทศอังกฤษ โดยเฉพาะในยุคสมัยของพระราชินีวิคตอเรีย ที่ทุกอย่างบ่งบอกถึงความอ่อนหวานงดงาม ผ้าลูกไม้ กระโปรงบานฟูฟ่อง และในสมัยนั้นได้มีการพัฒนา สถาปัตยกรรมที่เป็นรูปแบบเฉพาะของตนเอง โดยการดัดแปลงผสมผสานจากลวดลาย และวัสดุชั้นดีจากหลายๆ ถิ่น มารวบรวม เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานที่ดี มีความหลายหลากและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ที่มาของบ้านสไตล์อิงลิชคันทรี เกิดจากชนชั้นสูงของประเทศในศตวรรษที่ 19 ที่เบื่อหน่ายกับความวุ่นวายในสังคมเมืองการดำเนินชีวิตที่รีบเร่ง จึงต้องการสถานที่ ที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัย การพักผ่อน ใกล้ชิดธรรมชาติและที่สำคัญต้องปลอดภัยโดยรูปแบบบ้านนั้นจะต้องเน้นให้เกิดความรู้สึกเป็นกันเอง และอบอุ่นของผู้อยู่อาศัย ซึ่งเป็นที่ ที่ทุกคนๆ ในครอบครัวสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน

สิ่งเหล่านี้เองได้สะท้อนออกมาในรูปแบบของสถาปัตยกรรม สไตล์อิงลิชคันทรี เช่น การออกแบบบ้านให้เน้น พื้นที่ใช้สอยแบบ Open Space เพื่อให้ทุกคนในครอบครัวได้ ใช้พื้นที่ในการทำกิจกรรมร่วมกัน การเชื่อมโยง การเน้นความโปร่ง โดยใช้หน้าต่างและกระจก เพื่อให้รู้สึกว่าการใช้ชีวิตในตัวบ้านเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติรอบๆ บ้าน การใช้สีภายนอกและภายใน เน้นการใช้สีทีอ่อนหวานและอบอุ่น